Katastrální mapy


Katastrální mapy jsou závazné státní mapové dílo. Přinášejí názorný přehled o vlastnících pozemků či nemovitostí. Obsahují informace o rozloze, určení a přesných hranicích jednotlivých pozemků.

Data z katastrálních map jsou snadno dostupná. Jsou k nahlédnutí na internetu bez nutnosti registrace, a tak jsou tyto údaje stále více využívány. A to jak obchodníky s nemovitostmi, spekulanty, kteří si vyhlížejí pozemky vhodné k nákupu, tak také běžnými občany, kteří se zajímají o majitele pozemků v jejich okolí. Možnost nahlížení do katastrálních map však oceníte především při koupi nemovitosti, stavbě a pod.

On-line nahlížení do katastrálních map není složité. Je zde možnost využít služeb Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského, ten náhled do katastru umožňuje na jeho internetových stránkách zcela zdarma. Nahlížet do katastru nemovitostí můžete hned několika způsoby – vyhledávat dle parcely, budovy atd. Pokud čekáte na změnu v katastru nemovitostí CUZK také nabízí náhled na stav či průběh řízení při převodu nemovitosti.

Další možností, jak zjistit údaje z katastrálních map, je navštívit některou z poboček katastrálního úřadu. Katastrální úřad je úřad, který shromažďuje informace o nemovitostech a pozemcích ležících na území České republiky. Vzhledem k velkému zájmu o služby tohoto úřadu jsou jeho pobočky po celém území České republiky, a jsou tudíž poměrně snadno dostupné. Na katastrálním úřadě můžete o výpis či nahlédnutí do katastru nemovitostí zažádat.

Jak už bylo řečeno, nahlédnout do katastru nemovitostí můžete online přes internet zcela zdarma bez čekaní a nepříjemných front. Pokud však potřebujete nahlásit převod nemovitosti nebo získat úředně potvrzený dokument, které jsou při prodeji nemovitostí často nezbytné, je nutné navštívit přímo pobočku katastrálního úřadu.